89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home Pedagog
Witam na stronie internetowej pedagoga

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego
w roku szkolnym 2021/ 2022

pedagog szkolny- mgr Katarzyna Niemczyk

 

I piętro poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
pokój 16 8.00-16.00 8.00-15.00 8.00-15.00 8.00-15.00 8.15-13.00

 • Drogi uczniu,p
  rzyjdź  z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić
 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny; nie potrafisz porozumieć się z  kolegami w klasie
 • masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać
 • chciałbyś z kimś porozmawiać
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób;
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości.

Możesz także do mnie napisać poprzez e dziennik.

Jeżeli podasz swój adres, wówczas odpiszę bezpośrednio do Ciebie.

Nie mogę oczywiście zapewnić, że znam odpowiedź na każde pytanie, ale może czasami wystarczy wskazać Ci kierunek poszukiwań?

 

 

 
 


Bardzo ważnym elementem mojej pracy ,jako pedagoga szkolnego,jest współpraca z rodzicami.

 • ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY WAS DRODZY RODZICE - WSPÓLNIE BĘDZIEMY SZUKAĆ ROZWIĄZAŃ TRUDNYCH SYTUACJI WYCHOWAWCZYCH I WSPIERAĆ AKTYWNIE ŻYCIE DZIECI

 • Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji!
  Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających do naszej szkoły ,jesteście Państwo partnerami w pracy wychowawczej nauczycieli.
  Szkole bardzo zależy na naszej owocnej współpracy.

 • Rodzice uczniów proszeni są o wcześniejsze telefoniczne ustalanie terminu spotkania z pedagogiem lub za pośrednictwem wychowawcy zasygnalizowanie potrzeby spotkania.(052)3973072


 • Pedagog pełni dyżur również podczas wywiadówek.

 


 

 • Zapraszam nauczycieli, jeśli potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu konfliktów, chcą pomagać swoim wychowankom w trudnej sytuacji szkolnej, materialnej i rodzinnej, przeciwdziałać patologiom szkolnym;

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego;
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów;
 • wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

- Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

- Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

- Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

- Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

- Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,

- Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,

- Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.


Załączniki:
bezpieczne ferie zimowe.doc[Bezpieczne ferie zimowe 2014]47 Kb
Bezpieczne wakacje[Bezpieczne wakacje 2016]68 Kb
Poprawiony: wtorek, 29 marca 2022 09:19
 

Branżowa Szkoła II

Szkoła Policealna

CKZ-młodociani


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.