89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home kalendarz roku szkolnego
Kalendarz roku szkolnego


HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno -
- wychowawczych

1 września 2021 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 ÷31 grudnia 2021 r.

3

Koniec pierwszego semestru

17 grudnia 2021 r.

4

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie

- część pisemna

11 stycznia 2022 r.

5

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie
- część praktyczna, jeżeli rezultatem
jest dokumentacja

10 stycznia 2022 r.

- w pozostałych kwalifikacjach

od 12 stycznia
do 6 lutego 2022 r.

6

Ferie zimowe

14 ÷ 27 lutego 2022 r.

7

Wiosenna przerwa świąteczna

14 ÷ 19 kwietnia 2022 r.

8

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

27 kwietnia 2022 r.

9

Egzamin maturalny część pisemna

- 4 maja - j. polski PP
- 5 maja - matematyka PP
- 6 maja - j. angielski PP

10

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie

- część pisemna

20 czerwca 2022 r.

11

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie
- część praktyczna, jeżeli rezultatem
jest dokumentacja

21 czerwca 2022 r.

- w pozostałych kwalifikacjach

od 22 czerwca
do 6 lipca 2022 r.

12

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-   wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

13

Ferie letnie

25 czerwca -
31 sierpnia 2022 r.

14

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

(§ 5 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093))

2 września 2021 r.
3 września 2021 r.
15 października 2021 r.
12 listopada 2021 r.
7 stycznia 2022 r.
2 maja 2022 r.
4 maja 2022 r.
5 maj 2022 r.
6 maj 2022 r.
17 czerwca 2022 r.

Poprawiony: środa, 15 września 2021 20:57
 

Branżowa Szkoła II

Szkoła Policealna

CKZ-młodociani


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.